Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

NT 50

Popis systému


Systém hliníkových profilov bez tepelnej izolácie. Je určený predovšetkým k prevádzaniu vnútorných konštrukcií: zásten proti prievanu, pokladničných boxov a deliacich stien. Používa sa taktiež k výrobe posuvných dverí/ s ručným alebo automatickým ovládaním/,lietacích dverí a dverí utesnených proti dymu.

www_foto_ol_viz_nt50.jpgSystém NT50 sa umožňuje použiť sklenené výplne, hliníkové panely, výplne typu „ sendvičov“, nábytkové, sádro- kartónové, a poly uhlíkové dosky o hrúbke 1-40mm.ofilove

Konštrukční hĺbka pre zárubne a krídla je 52-60mm. NT 50 je systém pre dvere so zatváračom, a pre dvere v rovine so zadlabovaným pántom. Prednosť osových upevnených pántov je jednoduchá montáž a možnosť zariadenia v troch rovinách.

CHARAKTERISTYCKÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU
- Kompatibilita s inými systémy z rady Ponzio/ spoločné rohové spojky, zasklievacie lišty, doplnky, a väčšina kovania
- Možnosť narovnania okenných krídel / jedna rovina na vonkajšej strane/ a dverných krídel / obe roviny tak ako aj na vnútornej strane a vonkajšej strane/
- Možnosť ohybu profilov
- Mnoho variant prevedenia dverných krídel s „ okopovaciou lištou“ / širokým trámom/ alebo krídlom odrezaným v uhle 45 stupňov , bez prahu alebo s prahom.
- Možnosť prevedenia dverí utesnených proti dymu.

 

 TECHNICKÉ PARAMETRE:

 

Hliníkové profily
- EN AW -6060 podľa PN – EN 573-3:1998 stav T6 podľa PN- EN 515:1996AL Mg Si 0,5 F22 podľa normy DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

 

Tesnenie
- Zo syntetickej gumy EPDM podľa normy DIN 7863 a prevádzkovej normy podľa ISO 3302-01,E2
Spojovací materiál
- Spojky pre priečky, skrutky ,podložky z hliníka, nerezu alebo pozinkovanej oceli

 

Kovanie
- Jednoznačne od renomovaných firiem: Dr. Hahn, Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Geze, atď.

 

Výplne
- Jednoduché alebo viacnásobné zasklenie s akýmkoľvek druhom skla, alebo nepriehľadné panely

 

Povrchová úprava
- Práškovými polyesterovými náterovými hmotami splňujúcimi požiadavkami Quallicoat, vo farebných odtieňoch podľa RAL
- Anóda v odtieňoch hliníka, olivovo zelená, šampanská, zlatá, bronzová- spĺňajúce požiadavky Qualanod: nástrek vo farbe dreva

 

Zvukovo izolačné vlastnosti
- Pre sklo 44,1/16/6 podľa ukazovateľa R A2 OK2 38dB
- Podľa ukazovateľa R A1 OK 1 34dB
- Podľa ukazovateľa R W RW 39 dB

 

Dymová nepriepustnosť
- Trieda Sa a Sm podľa PN – EN 13501-2: 2005

 

Schválenie a osvedčenie kvality
- Technické osvedčenie vydané úradom pre stavebnú techniku AT-15-5214/2007 „ Dvere vnútorné utesnené proti dymu a pre všeobecné použitie a segmenty deliacich stien systému Ponzio NT 50.