Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

S 7000 IQ

 

Výhody S 7000 IQ plus:
grafika_priprava_web_ol6_1.jpg
• Vynikajúce vlastnosti prestupu tepla a hluku (Uf = 0,98 W/m2K možné)
• Vynikajúca stabilita
• Tvarovo dokonalé vedenie línií
• Estetický dizajn
• K výberu sú rôzne varianty krídel
• Vysoká rôznorodosť variantov
• Synergické efekty v udržiavanie skladu a logistike

Vlastnosti

Komfort
Plastové okná zo systému S 7000 IQ disponujú všetkými vlastnosťami pre dlhú a nerušenú životnosť okien. Tvorí ideálne spojenie krásy a funkcie. Sú odolné voči poveternostným vplyvom, nevyžadujú údržbu a sú jednoduché na starostlivosť. Aj po rokoch sa prezentujú zo svojej najkrajšej stránky.

 Estetika
Ako takmer žiadny iný profilový systém zjednocuje S 7000 IQ ideálnym spôsobom vysokú funkčnosť a designové orientovanú optiku. Jemná zaoblenia viditeľných hrán profilu, úzke pohľadové šírky a elegantné zasklievacie lišty dodávajú nádych exkluzivity a nové definujú štandardy obytných domov.

Bezpečnosť
Ochrana a bezpečnosť sú základné potreby človeka. Pritom nejde len o materiálne hodnoty, ale aj o bezpečný pocit medzi vlastnými štyrmi stenami. Okenné profilový systém S 7000 IQ spĺňa všetky požiadavky na spoľahlivú ochranu proti vlámaniu.

Rozmanitosť
Profilový systém S 7000 IQ umožňuje neobmedzenú kreativitu pre projektantov a architektov. Všetky profily možné dodať vo veľkom počtu acrylcolorových farieb, drevených dekorov a farebných fólii. Stavebno-technicky možné štandardne realizovať krídla pre okná spĺňajúce požiadavku proti hlukovej ochrany triedy 5. Doplnkové a spojovacie profily umožňujú výrobu prvkov väčších rozmerov.

Skvelý dizajn s nadčasovú eleganciou
Harmonické spojenie vzhľadu fasád a okien otvára ďalekosiahle projekčné perspektívy a nekladie takmer žiadne hranice pri kreativite projektanta a investora. Moderné okná sú viac než bránou pre vstup denného svetla, spĺňajú vyššie nároky než je vetranie miestností. V súčasnej dobe sa stali architektonickými prvkami a určujú svojou veľkosťou, tvarom a umiestnením výraz fasád a atmosféru vo vnútorných priestoroch. Okná sú výrazom individuality a životného štýlu. Avšak každé okno je pekné len do tej miery, do aké to umožňuje profilový systém, z ktorého je vyrobené. Preto sme opatrili náš exkluzívny profil S 7000 IQ osobitnými vlasťami, ktoré umožnia splniť akékoľvek požiadavky na design: harmonické proporcie, jemná zaoblenie, úzke pohľadové šírky a brilantné hladký povrch. Takto systém S 7000 IQ zaručuje estetiku a hodnotu - pre okná so štýlom a nadčasovou eleganciou.

Bezpečnosť
Kompletný systém
"Bezpečnostné profil" S 7000 IQ je ponúkaný vrátane ochrany proti vlámaniu. Pretože veľká konštrukčná hĺbka profilu 74 mm, výrazné hrúbky materiálu a doraz stredového tesnenia ako dodatočná bariéra sú presvedčivé konštrukčné bezpečnostné argumenty. Sú doplnené zvýšeným zabezpečením skrutiek kovania v krídle. S 7000 IQ ako prvý profilový systém úspešne vyhovel všetkým skúškam proti vlámaniu v autorizovanom skúšobnom inštitútu.

Bezpečnostné argumenty
• Veľká konštrukčná hĺbka 74 mm
• Päť profilových komôr
• Výrazné materiálovej hrúbky
• Doraz stredového tesnenia ako dodatočná bariéra
• Kovanie zaskrutkovaniu pevne v krídle

Chrániaci dôraz stredového tesnenia
• Zaisťuje okno dodatočne proti nadvihnutiu pomocnými nástrojmi ako skrutkovačom, dlátom alebo sochorom
• Dvojitej ostenia drážky krídlového kovania zaisťuje zvlášť pevne dosadnutie skrutiek a kovania a má dostatočnú odolnosť proti pokusom o vypáčeniu.

ACRYLCOLOR
Farebná odolnosť
Estetika v architektúre vzniká perfektnom zosúladením farby, tvaru a materiálu. Pritom nehrá žiadnu rolu, či sa jedná o historické budovy, moderné obytné domy alebo prestížne priemyselné budovy. Farebné acrylcolorové okná dostávajú pri formovaní fasády osobitný význam. Vytvárajú rozhodujúce
akcenty. Budovy sa stávajú pôvabnými na pohľad a dostávajú svoju nezameniteľnú "vizitku". Okná ako súčasť fasády sú vystavené slnečnému žiareniu, poveternostným vplyvom a vplyvom životného prostredia, ako i mechanickému pôsobeniu. Tu sa veľmi rýchlo ukazuje, že nie je farebný profil ako farebný profil. Acrylcolorové okná majú smerom dovnútra budovy biely profil z PVC a na vonkajšej
strane farebné akrylátové sklo. To ich robí obzvlášť odolnými proti všetkým poveternostným vplyvom, ako je slnko, vietor, dážď, chlad a kolísanie teplôt. A dokonca ani pri postupnej výmene okien nie sú rozpoznateľné žiadne farebné rozdiely.

ACRYLCOLOR - osvedčená kvalita
Už takmer 30 rokov vyrába GEALAN farebné acrylcolorové profily metódou koextruziou. Táto inovatívna technika sa úplne podstatne odlišuje od inak bežných metód určovanie farieb. U koextruziou sa farebná akrylátová vrstva neoddeliteľne spojí s plastovým profilom. Z toho vzniká farebná vrstva s dlhou životnosťou a odolná proti svetlu.

Vysoká reflexia
Biela základná vrstva pod infračervenou priehľadnou akrylátovou sklenenou vrstvou silne odráža slnečné žiarenie. Tým je výrazne minimalizované zahrievanie profilu. Teplotné rozdiely, ktoré vznikajú medzi bielymi a farebnými profilmy, sú pritom pozoruhodne malé.

Drevený dekor
Dekoračné fólie

Pre všetkých, ktorí kladú dôraz na prirodzený vzhľad bez toho, aby sa chceli zriecť výhod modernej okennej techniky, existujú plastové okná v optike dreveného dekóru. To je správna voľba. Nezáleží na tom, či pre renováciu starších domov alebo pre plánovanú novú výstavbu - okná s dreveným dekorom GEALAN presvedčí z optického i funkčného hľadiska. Odporúčajú sa ako klasický štýlový prvok pri renovácii starých domov, ako aj pri zasadení stavby do krajiny. Okná s drevenými dekory majú všetky pozitívne vlastnosti moderných plastových okien a pritom vyzerajú ako z dreva.

Rozmanitosť variantov
Neobmedzené možnosti vďaka novej kašírovacej technológii je GEALAN schopný dodávať takmer všetky ľubovoľné farebné kombinácie. Je možná takmer akákoľvek varianta z ACRYLCOLOR, dreveného dekóru alebo farebné fólie. A pritom nehrá žiadnu úlohu, či profily majú úkosy alebo zaoblenie.

Tepelná ochrana
Sériovo 5 komôr
Energetické náklady sa stávajú v dôsledku rastúcich obstarávacích cien, a to nielen v súkromnej bytovej oblasti, čoraz väčší nákladovou položkou. Nároky na tepelnú izoláciu okien dodatočne zvyšujú zákonné požiadavky na životné prostredie.Profilový systém S 7000 IQ bol preto vybavený konštrukčné hĺbkou 74 mm. Vnútorné správanie piatich komôr premyslené až do detailu zabráni vzniku tepelných mostov a optimalizuje tak schopnosť tepelnej izolácie. Doraz stredového tesnenia je navyše vybavený dutými komorami. Takto má profilový prierez tiež v oblasti falce päť komôr. Odskúšaná U-hodnota Uf = 1,1 W/m2K * profilové kombinácie vrátane štandardnej oceľovej výstuže je extrémne nízka.

S 7000 IQ plus
Plus u tepelnej izolácie

Novým systémom S 7000 IQ plus dáva GEALAN jasnú odpoved na požiadavky úspory energie a zlepšenie tepelnej izolácie budov. Aby sa tieto požiadavky splnili, disponuje nový systém stredového tesnenia 6-komorovou úpravou a konštrukčné hĺbkou 83 mm. Tak môžu spracovatelia GEALAN reagovať ešte pružnejšie na zadanie investorov alebo architektov a zúčastniť sa výberových konaní, ktoré vyžadujú hĺbky profilu 80 mm a viac. Nový systém S 7000 IQ plus je so všetkými vlastnosťami integrovaný do systému S 7000 IQ. Tak nie sú vo výrobe potrebné žiadne dodatočné nástroje na spracovanie.

Okná pre pasívne domy
Maximálna tepelná izolácia

U pasívneho domu je snahou docieliť zníženie energetickej potreby vykurovanie tak, aby nemusela byť vykonaná inštalácia tradičného vykurovania. To nie je však možné len tak a vyžaduje to použitie optimalizovaných komponentov, ku ktorým na prvom mieste patrí okná. Pre okno zo systému "S 7000 IQ pasívne dom "zistil inštitút dr. Feist v Darmstadte, zaoberajúca sa
pasívnymi domy v Nemecku, Uw-hodnotu von 0,84 W/m2K. Táto hodnota bola dosiahnutá kombináciou plošne odsazeného profilu S 7000 IQ, trojsklom 42 mm s Ug = 0,70 W/m2 K, tepelne delenú oceľou, hliníkovým opláštením (AluClip) a vlepenú izolačnou výplňou. Oknom "S 7000 IQ pasívny dom" môže spracovateľ GEALAN doplniť svoju výrobkovú paletu a má súčasne - vďaka práškovo nanášanému vonkajšiemu povrchu -výber z veľkého počtu farieb.


S 7000 IQ okná pre pasívne domy

• Vysoko izolujúcu okenný systém, vďaka hliníkovému oplášteniu s izolačnou
výplňou sa dosiahne UW-Wert hodnota 0,84 W/m2K erreicht.
• Variabilné možnosti: doplnkové profily S 7000 IQ môžu byť kombinované s oknami
pasívnych domov. Mimo normálne okná sú možno tiež stĺpové a štulpová riešenia.
• Veľká farebná rozmanitosť: vďaka poťahovanému vonkajšiemu oplášteniu môže vymerať
rozsiahle farebné palety.
• Elegantná optika: Pridaním rámu okenné krídlo pôsobí profil modernejšie než
mnoho iných okien pasívnych domov. Je tu viditeľná optická blízkosť k plošne polopresa. krídlu č Art. 7066.
• Vynikajúca tesnosť: štyrmi kolujúcimi tesniacimi rovinami sa dosiahne optimálna vzduchotesnosti a vodotesnosti.

Gealan a ekológia
Záväzok k recyklácii

Už pred nadobudnutím účinnosti zákona o odpadoch a recykláciu ponúkla frma GEALAN svojim zákazníkom "recyklácii" vo forme "ekologickej dohody GEALAN ". Výrobcovia profilov a výrobcovia okien dojednali v tejto dohode opätovné zhodnotenie starých plastových okien a zvyškov profilov vznikajúcich pri výrobe okien. Cieľom je priviesť tieto materiály pri zákaze
skladovania do uzatvorenej materiálovej recyklácie PVC. Pretože akostné výrobok PVC - termoplastický materiál sa získava z prírodných surovín ropy alebo zemného plynu a kuchynskej soli, je príliš drahý na to, aby skončil v odpade alebo v zariadení na spaľovanie odpadu. So svojou 100% schopnosťou recyklácie sa priamo ponúka k opätovnému spracovaniu. Tiež staré vymontované okno z PVC môže byť granulované a upravené. Takto sa stáva PVC jedným z najviac recyklovaných materiálov.