Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

Recyklátové jadro

R_8003_87x8094_87_g24_00_S_weiss.jpg

Okenné profily s recyklátovým jadrom

 

• Prečo recyklát?


• Čo je koextruzia?


• Čo získa zákazník?


• Čo získa životné prostredie?
 

 

Prečo recyklát?

Pre správnu odpoveď na túto otázku je potrebné niečo vedieť o materiálu z ktorého sú profily vyrobené. PVC je jeden z najstarších plastov, ktorého výroba je dlhodobo overená a dobre zvládnutá. Ušľachtilých vlastností tohto polyméru je dosahovaná prísadami, ktoré sa k polyméru pridávajú pre vlastné vytláčanie. Jedná sa predovšetkým o rôzne mazivá, modifikátory húževnatosti a stabilizátory. Tieto látky zabezpečujú tepelnú a svetelnú stabilitu plastu, húževnatosť a tuhosť profilov a ich vhodnú viskozitu pri spracovaní. Pritom tieto prísady je potrebné čo najlepšie rozptýliť do makromolekulové štruktúry polyméru. Čím pravidelnejšie a jemnejšie je prísada v polyméri rozptýlená tým je účinnejšia a efektívnejšia. V praxi sa preto často stáva, že parametre profilov, z materiálu, ktorý druhýkrát prešiel hnetacom a vytlačovacím strojom sú lepšie, než po prvom prechode.
V každom prípade vytláčaný profil obsahuje hodnotný polymér, cenné suroviny a energiu, ktoré boli potrebné na jeho prehnetení a sformovanie a bolo by len plytvaním zbavovať sa ich na skládkach, pretože bola vyvinutá technológia, ktorá všetky tieto hodnoty umožňuje zachovať.

Čo je koextruzia?

Metóda koextruziou je metóda sústredného vytláčania hlavného telesa jedným extrudérom a jeho opláštenia zmesí z druhého extrudéra do jednej spoločnej vytláčanej formy. Tým vzniká profil, ktorého jadro je tvorené recyklovaným plastom a obal z prvotne použitej zmesi rovnakého zloženia, ale tentoraz čisto biele, čím je zaistený aj veľmi čistý povrch profilu. Navyše výrobca okien a dodávateľ profilov často ohodnotia ochotu akceptovať recyklátové jadro aj lepšie cenou.


Čo získa zákazník?

Zákazník získa predovšetkým plnohodnotný výrobok, ktorého fyzikálno-mechanické vlastnosti sú absolútne rovnaké, v niektorých parametroch ešte lepšie než vlastnosti profilu z prvotného materiálu. Podobne ako prísada starého železa, tak aj recyklát z rovnakej receptúry vlastnosti profilu len zušľachťuje. Jedinou nevýhodou recyklátu je jeho sfarbenie, ale tento nedostatok je vyriešený prekrytím-opláštením profilu novým materiálom za využitie high-tech metódy koextruziou.

Čo životné prostredie?

Predovšetkým zníženie nárokov na energie a ropu. Ona z plastových profilov už tak znižujú podstatne nároky na spotrebu energie v domácnostiach i firemných budovách. Využitím technológie koextruziou sa tento prínos našej prírode ešte zvýši a prejaví sa ešte znížením nárokov na suroviny. Je predsa zbytočné pre stavebný výrobok používať len čistú surovinu, keď bez zníženia kvality výrobku a jeho úžitkových vlastností možno využiť recyklát. PVC ako také má veľmi vysokú poveternostné odolnosť a nemožno odhadnúť ako dlho sa bude rozkladať na skládkach, budú to desiatky aj stovky rokov. Spaľovanie nie je riešenie, pretože si vyžaduje ďalšiu energiu a navyše uvoľňované plyny môžu aj znečisťovať ovzdušie