Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

Suché zasklievanie

Plynulá výroba so suchým zasklievaním

1. Žiadne dodatočné investície
Pri lepení tabúľ skla tekutými lepidlami treba výrazne investovať do nových strojov. To sa však netýka statického suchého zasklenia (STV ®). Profily sú tu totiž už z výroby dodávané s integrovaným lepiacim pásom.

2. Štandardný priebeh výroby
Na spracovanie profilov dochádza ako zvyčajne. Prirezávanie, zváranie, začistenie a zasklievanie možno po malých úpravách podľa potrieb technológia STV ® vykonávať tieto operácie tak ako doteraz.

3. Zvýšená tepelná izolácia
Pri konštruovaní prvkov štandardnej veľkosti využívajúcich technológii STV ® možno úplne vylúčiť oceľovú výstuž. Pritom sa dosahuje výrazného zlepšenia hodnôt koeficient Uf (Podľa konkrétne použitej kombinácie profilu až o 0,2 W/m2K).

4. Lepšie statika
Kombinácia technológie STV ® s tradičnými oceľovými guľatinou umožňuje výrobu ešte nikdy nedosiahnutých veľkostí prvkov a vedie k výrazným zlepšením funkčných vlastností. Možno tak vyrobiť stabilnejšie prvky u špeciálnych konštrukcií.

5. Lepšia ochrana proti vlámaniu
Zlepenie tabule skla s rámom krídla po celej ploche presahu rámu zlepšuje ochranu proti vlámaniu. Dodatočne sa tak sťažuje prekonanie uzatváracích prvkov vypáčením.

6. Potenciál úspor
Použitím technológie STV ® spoločnosti GEALAN nedochádza len k úsporám na oceľové výstuži. Na minimum sa tak znižujú aj časovo náročné nastavovacie a výrobnej operácie. A montáž prvkov sa výrazne uľahčuje tiež vďaka zníženiu ich hmotnosti.

7. Overená výhoda systému
Kombinácia všetkých komponentov STV ® sú vzájomne preskúmaný podľa platných noriem RAL pre lepené konštrukcie a odpovedajú najnovšiemu stavu súčasnej techniky. Dosiahnuté hodnoty zodpovedajú hodnotám kvalitatívnych tried profilových systémov GEALAN, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí.