Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

S 8000 IQ

 

Výhody systému S 8000 IQ:

s8000iq_01.jpg• konštrukčná hĺbka 74 mm zaisťuje dobrú tepelnú a protihlukovú izoláciu
• veľká hlavná komora pre zabudovanie veľkých oceľových výstuží
• materiálovo optimalizovaná geometria profilov šetrí zdroje a tým aj životné prostredie.
• len jedna výstužné oceľ pre rámy, krídla a stĺpiky
• voliteľne zlepšené klímu miestností a zvýšený komfort bývania pomocou patentovaného systému vetrania GECCO - pre regulovanú výmenu vzduchu medzi interiérom a exteriérom
• možné zaobstarať v mnohých acrylcolorových farbách a s fóliami v dekore dreva.

Estetika
Ten, kto si obzvlášť cení hodnoty, akými sú jedinečnosť a výnimočné pohodlie bývania, by sa mal rozhodnúť pre okenný systém S 8000 IQ od GEALANU. S ním si zvolíte svoj vlastný štýl, zdôrazníte estetické cítenie a zmysel pre kvalitu. Okná z tohto systému Vás presvedčia svojou čistou a elegantnou vodiacou líniou, mäkkými kontúrami a eleganciou, ktorá vzdoruje času. Klasický vzhľad so svojou úzkou pohľadovou šírkou vyhovuje každej stavebnej situácii.

Technika
Nový šesťkomorový systém so stavebnou hĺbkou 74 mm spĺňa všetko, čo Vaše okno vyžaduje. Poskytuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú zvukovú izoláciu a odolnosť voči vlámaniu. Vytvára všetky predpoklady na dlhú životnosť okna. S pomocou výborných tepelnoizolačných vlastností nielen podstatne znížite Vaše náklady na vykurovanie, ale tiež aktívne prispejete k zníženiu emisií CO2 . Aby nedochádzalo k vzniku plesní, môžete si vybrať patentovaný vetrací systém GECCO. Kvôli lepšej kontrole vlhkosti v interiéri je vhodné použiť GEALANOM vyvinutý vlhkomer, ktorý upozorní na to, kedy je čas miestnosť vyvetrať. Oba doplnky ešte viac zvýšia pocit komfortu z bývania.

 S 8000 IQ so 4 komorami

• Vynikajúca stabilita vďaka veľkým oceľovým výstužiam v ráme a krídle.
• Dobrá tepelná a protihluková izolácia špeciálnym usporiadaním komôr.
• Vysoký komfort čistenie vďaka príslušne dimenzovanej drážke rámu.
• Voliteľne plošne odsadené prevedenie s dvojnásobne skosenou zasklievacou lištou alebo v poloplošne odsadené prevedenie s guľatou zasklievacou lištou.

 S 8000 IQ so 6 komorami

• Vynikajúca tepelná izolácia vďaka šiestim komorám v osadzovacom ráme a krídle.
• Veľmi dobrá stabilita vďaka veľkým oceľovým výstužiam v osadzovacom ráme a krídle.
• Vysoký komfort čistenie vďaka príslušne dimenzovanej drážke rámu.
• Voliteľne plošne odsadené prevedenie s dvojnásobne skosenou zasklievacou lištou alebo v poloplošně odsadené prevedenie s guľatou zasklievacou lištou.
 

Systém S 8000 IQ so 7 komorami

• Vynikajúca tepelná a protihluková izolácia vďaka siedmim špeciálne usporiadaným komorám v ráme a krídle.
• Dobrá stabilita vďaka veľkým oceľovým výstužiam v ráme a krídle.
• Vysoký komfort čistenie vďaka príslušne dimenzovanej drážke rámu.
• Klasická geometria harmonicky rozplánovaná vonkajšieho vzhľadu.
 

S 8000 IQ

Statika
Veľkoryso plánovať a formovať
Pri vývoji systému S 8000 IQ bola venovaná pozornosť najmä stabilite profilu. Tomu zodpovedalo dimenzovanie hlavných komôr pre uchytenie oceľovej výstuže. Výsledkom je veľmi vysoká pevnosť v ohybe pri štandardnej výstuže, ktorá opäť prispieva ku stabilite profilu. Tak nestojí už nič v ceste realizácii veľkých prvkov a firma vyrábajúca okná môže vyjsť v ústrety aj cielené poptávce po veľkých oknách.

Design
Presvedčivá optika

Každé okno je pekné len do tej miery čo umožní profilový systém, z ktorého vzniklo. Preto sme koncipovali náš systém S 8000 IQ tak, aby zodpovedal akémukoľvek optickému očakávaniu: veľké radiusy, rozdielne zasklievacie lišty a hladké lesklé povrchy. Systém S 8000 IQ sa zasadzuje o estetiku, hodnotu ako okná so štýlom a nadčasovou eleganciou. Ale to ešte nestačí. Pre systém S 8000 IQ plus, ako aj pre 4 – a 6-komorový systém, existuje alternatívne dizajnová variant, pri ktorej poloplošne predsadené okenné krídlo očarí svojím zvláštnym tvarom.

ACRYLCOLOR
Fascinujúce farba

Estetika v architektúre vzniká perfektnom zosúladením farby, tvaru a materiálu. Pritom nehrá žiadnu rolu, či sa jedná o historické budovy, moderné obytné domy alebo prestížnej priemyselné budovy. Farebné acrylcolorové okná dostávajú pri formovaní fasády osobitný význam. Vytvárajú rozhodujúce detaily. Budovy sa stávajú pôvabnými na pohľad a dostávajú svoju nezameniteľnú "vizitku". Okná ako
súčasť fasády sú vystavené slnečnému žiareniu, poveternostným vplyvom a vplyvom životného prostredia, ako aj mechanickému pôsobeniu. Tu sa veľmi rýchlo ukazuje, že nie je farebný profil ako farebný profil. Acrylcolorové okná majú smerom dovnútra budovy biely profil z PVC a na vonkajšej strane farebné akrylátové sklo. To ich robí osobitne odolnými proti všetkým poveternostným vplyvom, ako je slnko, vietor, dážď, chlad a kolísanie teplôt. A dokonca ani pri postupnej výmene okien nie sú rozpoznateľné žiadne farebné rozdiely.

Drevený dekor
Dekoračné fólie

Pre všetkých, ktorí kladú dôraz na prirodzený vzhľad, bez toho by sa chceli zriecť výhod modernej okennej techniky, existujú plastové okná v optike dreveného dekóru. Tým zvolíte správne. Nezáleží na tom, či pre renováciu starších domov alebo pre plánovanú novú výstavbu okná s dreveným dekórom GEALAN presvedčí z optického i funkčného hľadiska. Odporúčajú sa ako klasický štýlový prvok pri renovácii starých domov, ako aj pri zasadení stavby do krajiny. Okná s drevenými dekormy majú všetky pozitívne vlastnosti moderných plastových okien a pritom vyzerajú ako z dreva.

Rozmanitosť
Neobmedzené možnosti

Vďaka novej kašírovacej technológii je schopný GEALAN dodávať takmer všetky ľubovoľné farebné kombinácie. Je možná skoro každá varianta z ACRYLCOLOR, dreveného dekóru alebo unifólie. A pritom nehrá žiadnu úlohu, či profily majú početné úkosy alebo úplné zaoblenie.

Tepelná izolácia
Útulnosť

Energetické náklady sa stávajú v dôsledku rastúcich obstarávacích cien, a to nielen v súkromnej bytovej oblasti, čoraz väčšiu nákladovú položkou. Nároky na tepelnú izoláciu okien dodatočne zvyšujú
zákonné požiadavky na životné prostredie. Svoju 4-komorovou geometriou a konštrukčnou hĺbkou 74 mm disponuje profilový systém S 8000 IQ už veľmi dobrou tepelnou izoláciou. Aby sme splnili vysoké požiadavky kladené na tepelnú izoláciu, existuje tento systém aj vo variantoch s ešte väčším počtom komôr v krídle a osadzovacím rámu. Odskúšaná U-hodnota týchto profilových kombinácií vrátane štandardného oceľového vystuženia (až do Uf = 1,1 W/m2K) patrí k najlepším u systémov plastových profilov. Napriek tomu by nemala byť tepelná izolácia nikdy optimalizovaná na ťarchu statiky tým, že sa používajú nedostatočné oceľové výstuže.

Ochrana proti vlámaniu
Cítiť sa bezpečne

Cítiť sa dobre vo vlastných štyroch stenách je tiež otázkou bezpečnosti. GEALAN ponúka svojim systémom S 8000 IQ ochranu proti vlámaniu na vysokej úrovni. U konštrukcia 4-komorového profilu bol kladený osobitný dôraz na prihliadnutia k veľkému dimenzovaniu oceľovej výstuže. V spojení s konštrukčnou hĺbkou profilu 74 mm ponúka presvedčivé konštrukčne bezpečnostné argumenty, ktoré sú doplnené bezpečným upevnením kovania v osadzovanom ráme.

Ochrana proti hluku
Užívať v pokoji

Hluk škodí zdraviu. Preto sa stala ochrana proti hluku a zvuku dôležitým zdravotným aspektom. Rozhodujúce pre požiadavky na moderné okná s ochranou proti zvuku sú príslušné obytná situácia a hladina vonkajšieho hluku. Profilové systémy GEALAN spĺňajú svoju inteligentnú konštrukciu profilu všetky predpoklady účinnej ochrany proti hluku. V spojení so správnym zasklením chrániacim proti hluku umožňujú bývanie v nerušenom prostredí a zvyšujú tak kvalitu života. Vaši odborný výrobcovia okien Vám ochotne poradia pri osobnom rozhovore na tému ochrany proti hluku.

S 8000 IQ plus
Plus u okna

S novým systémom 8000 IQ plus dáva GEALAN odpoveď na centrálnej požiadavke k nariadeniu o úspore energie, a to zvýšenie tepelnej izolácie budov. Aby sme túto požiadavku splnili, disponuje nový systém s dôrazovým tesnením 6-komorovou konštrukciou a konštrukčnou hĺbkou 83 mm. Tak môžu spracovatelia GEALAN ešte pružnejšie reagovať na požiadavky investorov alebo architektov a zúčastniť sa výberových konaní, ktoré požadujú hĺbky profilov 80 mm a viac. Nový systém S 8000 IQ plus je integrovaný so všetkými vlastnosťami do systému S 8000 IQ. Takto nie sú vo výrobe potrebné žiadne dodatočné nástroje pre opracovanie.

GEALAN a ekológia
Záväzok k recyklácii

Už pred nadobudnutím účinnosti zákona o odpadoch a recyklácii ponúkla firma GEALAN svojim zákazníkom "recyklácii" vo forme "ekologickej dohody GEALAN ". Výrobcovia profilov a výrobcovia
okien dojednali v tejto dohode opätovné zhodnotenia starých plastových okien a zvyškov profilov vznikajúcich pri výrobe okien. Cieľom je priviesť tieto materiály pri zákaze skladovania do uzavretej materiálovej recyklácie PVC. Pretože akostný výrobok PVC – termoplastický materiál sa získava z prírodných surovín ropy alebo zemného plynu a kuchynskej soli - Je príliš drahý na to, aby skončil v odpade alebo v zariadení na spaľovanie odpadov. Svojou 100% schopnosťou recyklácie sa ponúka práve k opätovnému spracovaniu. Tiež staré vymontované okno z PVC môže byť upravené. Takto sa stáva PVC jedným z najviac recyklovaných materiálov.