Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

CS 86HI

 

Je jedinečný a špičkový trojkomorovým systémom pre konštrukcie okien, dverí a stien s prerušeným tepelným mostom.

foto_ol_cs86hi_09.jpg V profiloch je vytvorený tepelný most o šírke až 42 mm. Tento systém vyhovuje najnáročnejším požiadavkám zákazníkov hlavne pre svoje tepelné a akustické vlastnosti a jeho používanie týmto stále rastie aj na Slovensku. Tento systém je tvorený dvomi lisovanými profilmi, ktoré sú oddelené polyamidovým pásikom vystužený sklenným vláknom rebrového tvaru tvoriaceho niekoľko komôr. Súčiniteľ preniku tepla Uf je v tomto systéme 1,3-1,9 W/m2K v závislosti od kombinácie profilov. Pri použití izolačného skla s Uw 0,6 dosahuje väčšina stien (v závislosti od rozmerov a tvaru) maximálnu hodnotu Uw 1,1 W/m2K. Systém certifikovaný podľa najprísnejších EN noriem a doplnený Passportom pre označovanie konštrukcii CE. Univerzálnosť využitia tohoto systému je daná jeho vhodnými parametrami stavebnej hĺbky 77mm (rámy okien, dverí, priečky a krídla dverí) a 86mm (okenné krídla), ďalej hrúbky steny minimálne 2mm pri maximálnych rozmeroch krídla. Do tohto systému je potom možno použiť sklo o hrúbke 4-63mm. Systém využíva kovania typu Sobinco, Fapim, Siegenia. Farbu kovania je možné určiť zo stupnice RAL alebo anodizácie. Samozrejmosťou je tiež ponuka mnohých
doplnkov, ako napríklad samozatvárače, kľučky, panikové kovanie, sieťky proti hmyzu, vetracie mriežky, slnolamy a iné.

POUŽITIE
- pevné steny, okná, dvere
- okná : otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné-kyvné okolo vertikálnej. aj horizontálnej osi (pivotové)
- dvere : otváravé dnu, von, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi
- dvere : kyvné, posuvné, pivotové, harmonikové, automatické

 Konštrukcia
- trojkomorové profily s pevnou konštrukciou
- konštrukčná hĺbka profilu okien je 77 mm (rám) a 86 mm (krídlo), u dverí 77 mm (rám aj krídlo).
- prerušenie tepelného mostu z polyamidu vystuženého sklenými vláknami, tvaru "rebier" so šírkou 42mm
- tesnenie z EPDM (syntetický kaučuk) - elastické a dokonale izolujúce
- profily prispôsobené na montáž kovania v štandarde EURO 23 mm

 Zasklievanie
- max hrúbka výplne 63mm

 Funkčnosť a vzhľad
- fixné zasklenia, sklopné, otváravé, otváravo-sklopné a výklopno posuvné okná
- okná s tzv. skrytým krídlom CS 86 HV
- dvere jedno a dvojkrídlové, otváravé von alebo dnu
- široká ponuka kovania, kľučiek, madiel, aj nerezových prevedení
- bezpečnostné okná odolné proti vlámaniu WK2 a WK3
- možnosť zostavenia dvojfarebných konštrukcií: profily môžu mať inú farbu zo strany interiéru a inú zo strany exteriéru BICOLOR
- možnosť vypaľovanej farby RAL COATEX s vysokou odolnosťou
- možnosť imitácie dreva špeciálnou technológiou práškovaním WOOD IMMITATION
- možnosť montáže okien a dverí do otvoru alebo ako súčasť fasády CW 50
- možnosť kombinácie systému s ktorýmkoľvek systémom CS, CP, CW, BS, CR
- možnosť ohýbania profilov a vytvárania oblúkových konštrukcií
- doplnenie systémových podparapetných profilov alebo skrytej drenáže
- variabilné prevedenie prahu dverí až po bezbariérové prevedenie
- systémové napojenie rohovými profilmi, statických profilov
- systém je vylepšený dilatačnými funkciami v polyamidovej páske v krídlach dverí
- skryté prevedenie kovania pre okná aj dvere